دانلود + متن + ترجمه آهنگ I Miss You از Adele

- 25

- 4652 👁
دانلود + متن + ترجمه آهنگ I Miss You از Adele امتیاز 9.5 از 11 نظر دانلود + متن + ترجمه آهنگ I Miss You از Adele

ژانر: پاپ

موضوع: عشق
I want every single piece of you من تمام وجود تورو ميخوام I want your heaven and your oceans too من بهشت تو و اقیانوس های تو رو میخوام Treat me soft but touch me cruel با من نرم رفتار کن اما ظالمانه لمسم کن I wanna teach you things you never knew, baby من میخوام به تو چیز هایی رو یاد بدم که هیچ وقت نمی دونستی،عزیزم Bring the floor up to my knees زمین رو تا زانو هام بالا بکش Let me fall into your gravity اجازه بده تو جاذبه ات سقوط كنم Then kiss me back to life to see بعد منو ببوس تا به زندگی برگردم و ببینم Your body standing over me تو كنارم ايستاده اي Baby, don't let the lights go down عزیزم نذار که نور ها خاموش بشن Baby, don't let the lights go down عزیزم نذار که نور ها خاموش بشن Baby, don't let the lights go down عزیزم نذار که نور ها خاموش بشن Lights go down lights go down نور ها خاموش بشن،نور ها خاموش بشن Lights go down lights go down نور ها خاموش بشن،نور ها خاموش بشن Down down down خاموش، خاموش، خاموش I Miss You when the lights go out وقتی چراغ ها خاموش بشن دلم برات تنگ میشه It illuminates all of my doubts تمام تردید های من رو بر طرف میکنه Pull me in, hold me tight, don't let go منو نگه دار، محکم بغلم کن، ولم نکن Baby, give me light عزیزم، بهم روشنایی بده I Miss You when the lights go out وقتی چراغ ها خاموش بشن دلم برات تنگ میشه It illuminates all of my doubts تمام تردید های من رو بر طرف میکنه Pull me in, hold me tight, don't let go منو نگه دار، محکم بغلم کن، ولم نکن Baby, give me light عزیزم، بهم روشنایی بده

I love the way your body moves از طرز حركات بدنت خوشم مياد Towards me from across the room از مقابل اتاق به سمت من میاد Brushing past my every groove تموم شيار هاي منو به ارامي نوازش ميدي No one has me like you do, baby هیچ کس منو اونطوری که تو داری نداره، عزیزم Bring your heart I'll bring my soul تو قلبت رو بیار من روحمو میارم But be delicate with my ego اما با من به خوبي رفتار كن I want to step into your great unknown من میخوام به ناشناخته بزرگت قدم بذارم With you and me setting the tone من و تو داريم لحنو تنظيم ميكنيم Baby, don't let the lights go down عزیزم نذار که نور ها خاموش بشن Baby, don't let the lights go down عزیزم نذار که نور ها خاموش بشن Baby, don't let the lights go down عزیزم نذار که نور ها خاموش بشن Lights go down lights go down نور ها خاموش بشن،نور ها خاموش بشن download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Lights go down lights go down نور ها خاموش بشن،نور ها خاموش بشن Down down down خاموش، خاموش، خاموش I Miss You when the lights go out وقتی چراغ ها خاموش بشن دلم برات تنگ میشه It illuminates all of my doubts تمام تردید های من رو بر طرف میکنه Pull me in, hold me tight, don't let go منو نگه دار، محکم بغلم کن، ولم نکن Baby, give me light عزیزم، بهم روشنایی بده I Miss You when the lights go out وقتی چراغ ها خاموش بشن دلم برات تنگ میشه It illuminates all of my doubts تمام تردید های من رو بر طرف میکنه Pull me in, hold me tight, don't let go منو نگه دار، محکم بغلم کن، ولم نکن Baby, give me light عزیزم، بهم روشنایی بده We play so dirty in the dark ما توی تاریکی خیلی کثیف بازی می کینم Cause we are living worlds apart چون ما داريم تو دو دنياي جدا گانه زندگي ميكنيم It only makes it harder, baby این تنها کار رو سخت تر میکنه It only makes it harder, baby این تنها کار رو سخت تر میکنه Harder, baby harder, baby harder, baby harder, baby سخت تر، عزیزم سخت تر، عزیزم سخت تر، عزیزم سخت تر، عزیزم I Miss You when the lights go out وقتی چراغ ها خاموش بشن دلم برات تنگ میشه

It illuminates all of my doubts تمام تردید های من رو بر طرف میکنه Pull me in, hold me tight, don't let go منو نگه دار، محکم بغلم کن، ولم نکن Baby, give me light عزیزم، بهم روشنایی بده I Miss You when the lights go out وقتی چراغ ها خاموش بشن دلم برات تنگ میشه It illuminates all of my doubts تمام تردید های من رو بر طرف میکنه Pull me in, hold me tight, don't let go منو نگه دار، محکم بغلم کن، ولم نکن Baby, give me light عزیزم، بهم روشنایی بده Ooh (I Miss You) اوه ، دلم برات تنگ شده Ooh (I Miss You) اوه ، دلم برات تنگ شده Ooh (I Miss You) اوه ، دلم برات تنگ شده Ooh (I Miss You) اوه ، دلم برات تنگ شده Ooh (I Miss You) اوه ، دلم برات تنگ شده Ooh (I Miss You) اوه ، دلم برات تنگ شده Ooh (I Miss You) اوه ، دلم برات تنگ شده download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

برترین مشارکت کنندگان:

پخش / دانلود

320
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه