متن و ترجمه آهنگ I Miss You از Adele

- 25

- 214 👁

ژانر: پاپ

موضوع: عشق
I want every single piece of you تک تک تکه‌های تو را می‌خواهم I want your heaven and your oceans too بهشت و اقیانوست را میخواهم Treat me soft but touch me cruel مهربانانه با من رفتار کن اما ستمگرانه لمسم کن I wanna teach you things you never knew, baby عزیزم، می‌خواهم چیزهایی را به او بیاموزم که هرگز نمی‌دانستی Bring the floor up to my knees translate Let me fall into your gravity translate Then kiss me back to life to see translate Your body standing over me translate Baby, don't let the lights go down translate Baby, don't let the lights go down translate Baby, don't let the lights go down translate Lights go down lights go down translate Lights go down lights go down translate Down down down translate I Miss You when the lights go out translate It illuminates all of my doubts translate Pull me in, hold me tight, don't let go translate Baby, give me light translate I Miss You when the lights go out translate It illuminates all of my doubts translate Pull me in, hold me tight, don't let go translate Baby, give me light translate

I love the way your body moves translate Towards me from across the room translate Brushing past my every groove translate No one has me like you do, baby translate Bring your heart I'll bring my soul translate But be delicate with my ego translate I want to step into your great unknown translate With you and me setting the tone translate Baby, don't let the lights go down translate Baby, don't let the lights go down translate Baby, don't let the lights go down translate Lights go down lights go down translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Lights go down lights go down translate Down down down translate I Miss You when the lights go out translate It illuminates all of my doubts translate Pull me in, hold me tight, don't let go translate Baby, give me light translate I Miss You when the lights go out translate It illuminates all of my doubts translate Pull me in, hold me tight, don't let go translate Baby, give me light translate We play so dirty in the dark translate Cause we are living worlds apart translate It only makes it harder, baby translate It only makes it harder, baby translate Harder, baby harder, baby harder, baby harder, baby translate I Miss You when the lights go out translate

It illuminates all of my doubts translate Pull me in, hold me tight, don't let go translate Baby, give me light translate I Miss You when the lights go out translate It illuminates all of my doubts translate Pull me in, hold me tight, don't let go translate Baby, give me light translate Ooh (I Miss You) translate Ooh (I Miss You) translate Ooh (I Miss You) translate Ooh (I Miss You) translate Ooh (I Miss You) translate Ooh (I Miss You) translate Ooh (I Miss You) translate download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

برترین مشارکت کنندگان:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه