تصویر آهنگ Hello از Adele

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Hello از Adele

آلبوم: Hello

👁 ١٥٠٤
امتیاز ١٠.٠ از ٢ نظرHello, it's me سلام این منم

I was wondering if after all these years you'd like to meet متعجب بودم بعد از این همه سال دوست داری که ملاقات کنیم...

To go over everything تا همه چیز رو مرور کنیم؟

They say that time's supposed to heal ya اونا میگن زمان قراره تو رو شفا بده

But I ain't done much healing اما من درمان زیادی انجام ندادم

Hello, can you hear me? سلام، صدای من را می شنوی؟

I'm in California dreaming about who we used to be من تو کالیفورنیا در حال رویا دیدن درباره اینکه ما چه کسی بودیم هستم

When we were younger and free وقتی ما جوان و آزاد بودیم

I've forgotten how it felt before the world fell at our feet یادم رفته بود قبل از اینکه دنیا زیر پای ما بیفتد چه حسی داشت

دانلود آهنگ Hello از Adele

There's such a difference between us اینقدر بین ما فرق است

And a million miles و میلیون ها مایل

Hello from the other side سلام از اون طرف دنیا

I must've called a thousand times من باید هزار بار زنگ میزدم

To tell you I'm sorry for everything that I've done تا بهت بگم متاسفم برای هر چیزی که کردم

But when I call, you never seem to be home ولی وقتی بهت زنگ میزنم ، بنظر نمیرسه خونه باشی

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Hello from the outside سلام از بیرون

At least I can say that I've tried حداقل می تونم بگم که تلاش کردم

To tell you I'm sorry for breaking your heart تا بهت بگم ببخشید به خاطر شکستن قلبت

But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore ولی مهم نیست ، این واضحه که دیگه از هم جداتون نمیکنه

Hello, how are you? سلام،حالت چطوره ؟

It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry برام خیلی عادیه که راجب خودم حرف بزنم،من متاسفم

I hope that you're well امیدوارم خوب باشی

Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? آیا تا به حال از آن شهر خارج شدید که در آن هیچ اتفاقی نیفتاده باشد؟

It's no secret that the both of us are running out of time این راز نیست که هر دوی ما در حال اتمام زمان هستیم

So Hello from the other side پس سلام از طرفی دیگه

I must've called a thousand times من باید هزار بار زنگ میزدم

To tell you I'm sorry for everything that I've done تا بهت بگم متاسفم برای هر چیزی که کردم

But when I call, you never seem to be home ولی وقتی بهت زنگ میزنم ، بنظر نمیرسه خونه باشی

Hello from the outside سلام از بیرون

At least I can say that I've tried حداقل می تونم بگم که تلاش کردم

متن آهنگ Hello از Adele

To tell you I'm sorry for breaking your heart تا بهت بگم ببخشید به خاطر شکستن قلبت

But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore ولی مهم نیست ، این واضحه که دیگه از هم جداتون نمیکنه

Oooooh, anymore دیگه

Oooooh, anymore دیگه

Oooooh, anymore دیگهAnymore دیگه

Hello from the other side سلام از اون طرف دنیا

I must've called a thousand times من باید هزار بار زنگ میزدم

To tell you I'm sorry for everything that I've done تا بهت بگم متاسفم برای هر چیزی که کردم

But when I call, you never seem to be home ولی وقتی بهت زنگ میزنم ، بنظر نمیرسه خونه باشی

Hello from the outside سلام از بیرون

At least I can say that I've tried حداقل می تونم بگم که تلاش کردم

To tell you I'm sorry for breaking your heart تا بهت بگم ببخشید به خاطر شکستن قلبت

But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore ولی مهم نیست ، این واضحه که دیگه از هم جداتون نمیکنه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
از همین آلبوم
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background