تصویر آهنگ Crazy for You از Adele

متن و ترجمه آهنگ Crazy for You از Adele

آلبوم: 19

👁 ٥٠٣
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرFound myself today singin' out loud your name امروز متوجه شدم اسمتو با صدای بلند میخونم

You said I'm crazy, if I *** I'm Crazy for You تو بهم گفتی دیوونم،اگر هستم برای تو دیوونم

Sometimes sittin' in the dark, wishin' you were here گاهی در تاریکی مینشینم،ارزو میکنم ک کاش اینجا بودی

Turns me crazy, but it's you who makes me lose my head منوو دیوونه میکنه ،اما این تو بودی که باعث شدی عقلمو از دست بدم

And every time I'm meant to be acting sensible و هربار که قرار است معقولانه رفتار کنم

You drift into my head and تو در سر من میروی

Turn me into a crumblin' fool و مرا به یک احمق درحال فروپاشی تبدیل میکنی

Tell me to run and I'll race بگو بدوم تا من مسابقه بدهم

If you want me to stop I'll freeze اگر ازم بخوای بایستم ،منجمد میشوم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

And if you want me gone, I'll leave و اگر از من بخوای برم ،ترکت میکنم

Just hold me closer, baby فقط من رو نزدیک تر نگه دار،عزیزم

And make me Crazy for You و کاری کن دیوونه تو بشم

Crazy for You دیوونه تو

Lately with this state I'm in, I can't help myself but spin اخیراً با این حالتی که در آن هستم، نمی توانم به خودم کمک کنم ولی میچرخم

I wish you'd come over, send me spinning closer to you امیدوارم تو بیای ،مرا بفرستی تا نزدیک تو بچرخم

My, oh my, how my blood boils, it's sweet taste for you من چقدر خوونم ب جوش می اید،طعم شیرینی برای تو دارد

Strips me down bare and gets me into my favourite mood من را خالی می کند و من را به حال و هوای مورد علاقه ام می برد

متن آهنگ Crazy for You از Adele

I keep on trying, fighting these feelings away من به تلاش ادامه می دهم و با این احساسات مبارزه می کنم

But the more I do ولی هرچقدر بیشتر انجام میدم

The crazier I turn into بیشتر دیوونه میشمPacing floors and opening doors translate

Hoping you'll walk through translate

And save me boy translate

Because I'm too Crazy for You translate

Crazy for You دیوونه تو

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ترجمه شده توسط:

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background