تصویر آهنگ Can’t Let Go از Adele

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Can’t Let Go از Adele

آلبوم: 25

👁 ٤٣٩When did it go wrong? I will never know چه زمانی اشتباه شد؟ من هرگز نمی دانم

I have loved you all my life من تمامِ زندگیم دوستت داشتم

How did it slow down? I go round and around چطور سرعتش کم شد؟ دور و برم را می گردم

Thinking about it all the time فکرکردن درمورِدِ این در تمام مدت

I gave you heaven on a platter baby من بهشت را در یک بشقاب به تو دادم عزیزم

I gave you everything you never gave me من همه چیزایی که تو هیچ وقت بهم ندادی دادم

دانلود آهنگ Can’t Let Go از Adele

I never lied and I never faked it من هیچ وقت دروغ نگفتم و من هیچ وقت فیلم بازی نکردم

Only wanted for you to save me فقط برات میخواستم تا نجاتم بدی

This love, it ain't over yet این عشق،هنوز تموم نشده

There's too much that I haven't said خییلیی چیزهاهستن که هنوز نگفتم

Did you find the note that I wrote? آیا یادداشتی که نوشته بودمو پیدا کردی؟

I hid it in the seam of your coat translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

It was hard to write with a lump in my throat translate

Do you even know that I can't let go? آیا تو اصلاٌ میدونی که من نمیتونم بزارم بری؟(تموم شه)

Why were you so cold? Let the truth be told چرا تو خیلی سرد بودی؟بزار حقیقت گفته بشه

Tell me, was it all for the thrill? translate

What was I thinking? I gave you everything آیا من داشتم فکر میکردم(به این که)من همه چیز به تو دادم

But you still went for the kill اما تو بازهم رفتی برایِ کُشتَن

I gave you heaven on a platter baby من بهشت را در یک بشقاب به تو دادم عزیزم

I gave you everything you never gave me من همه چیزایی که تو هیچ وقت بهم ندادی دادم

I never lied and I never faked it من هیچ وقت دروغ نگفتم و من هیچ وقت فیلم بازی نکردم

Only wanted for you to save me فقط برات میخواستم تا نجاتم بدی

Did you find the note that I wrote? آیا یادداشتی که نوشته بودمو پیدا کردی؟

متن آهنگ Can’t Let Go از Adele

I hid it in the seam of your coat translate

It was hard to write with a lump in my throat translate

Do you even know that I can't let go? آیا تو اصلاٌ میدونی که من نمیتونم بزارم بری؟(تموم شه)Oooh, sometimes I feel like I'm in the dark اووووه،گاهی اوقات من احساس میکنم که انگار تویِ تاریکی هستم

Oooh, I thought I'd die in your arms اووووه،من فکرکردی بودم که در بازوها ی تومیمیرم

Did you find the note that I wrote? آیا یادداشتی که نوشته بودمو پیدا کردی؟

I hid it in the seam of your coat translate

It was hard to write, I had a lump in my throat translate

Do you even know that I can't let go? آیا تو اصلاٌ میدونی که من نمیتونم بزارم بری؟(تموم شه)

Hope you know, I won't let go translate

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background