تصویر آهنگ All I Ask از Adele

دانلود + متن + ترجمه آهنگ All I Ask از Adele

آلبوم: 25

👁 ٨٣١
امتیاز ١٠.٠ از ١ نظرI will leave my heart at the door من قلبمو در در رها خواهم کرد

I won't say a word من یه حرف هم نخواهم گفت

They've all been said before, you know اونا قبلاً گفته شدن،تو میدونی

So why don't we just play pretend پس چرا ما فقط بازی نکنیم ادا دربیاریم

Like we're not scared of what is coming next انگار مما نترسیدیم از چیزی که بعدی میخواهد بیاد

Or scared of having nothing left? یا ترسیده از نموندنِ هیچ چیزی

Look, don't get me wrong نگاه کن،منو اشتباه نگیر(دچارِ سوء تفاهم نشو)

I know there is no tomorrow من میدونم هیچ فردایی درکار نیست

دانلود آهنگ All I Ask از Adele

All I Ask is تمام چیزی که می پرسم این است

If this is my last night with you این آخرین شب با تو هست

Hold me like I'm more than just a friend چوری نگهم دار(بغلم کن)انگار از فقط دوست بیشتریم(مثلِ دوستا نباشیم بریم فراتر)

Give me a memory I can use به من یه خاطره بده که من بتونم استفاده کنم

Take me by the hand while we do منو از دستام بگیر درمدّت زامنی که ما انجام میدیم

What lovers do کاری که عاشقان انجام می دهند

It matters how this ends این مهمه که چجوری تموم میشه

'Cause what if I never love again? چون چی اگه من دوباره عشق نورزم؟

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

I don't need your honesty من به honestly(حقیقت) تو نیاز ندارم

It's already in your eyes این همین الان تو چشماته

And I'm sure my eyes, they speak for me ومن مطمئنّم که چشم هام،برایِ من حرف میزنند(همه چیزو از چشمام میخونی)

No one knows me like you do هیچ کسی منو مثلِ تو نمیشناسه

And since you're the only one that mattered و از آنجایی که شما تنها کسی هستید که مهم است

Tell me, who do I run to? بهم بگو،به سمتِ کی فرار کنم؟

Look, don't get me wrong نگاه کن،منو اشتباه نگیر(دچارِ سوء تفاهم نشو)

I know there is no tomorrow من میدونم هیچ فردایی درکار نیست

All I Ask is تمام چیزی که می پرسم این است

If this is my last night with you این آخرین شب با تو هست

Hold me like I'm more than just a friend چوری نگهم دار(بغلم کن)انگار از فقط دوست بیشتریم(مثلِ دوستا نباشیم بریم فراتر)

Give me a memory I can use به من یه خاطره بده که من بتونم استفاده کنم

Take me by the hand while we do منو از دستام بگیر درمدّت زامنی که ما انجام میدیم

What lovers do کاری که عاشقان انجام می دهند

متن آهنگ All I Ask از Adele

It matters how this ends این مهمه که چجوری تموم میشه

'Cause what if I never love again? چون چی اگه من دوباره عشق نورزم؟

Let this be our lesson in love اجازه بده این کلاسمون در عشق باشه

Let this be the way we remember us بگذارید این طوری باشد که ما از ما یاد می کنیممن فروغ سعیدی هستم foroq_foroq ایدی ایسنتاI don't want to be cruel or vicious translate

And I ain't asking for forgiveness translate

All I Ask is تمام چیزی که می پرسم این است

If this is my last night with you این آخرین شب با تو هست

Hold me like I'm more than just a friend چوری نگهم دار(بغلم کن)انگار از فقط دوست بیشتریم(مثلِ دوستا نباشیم بریم فراتر)

Give me a memory I can use به من یه خاطره بده که من بتونم استفاده کنم

Take me by the hand while we do منو از دستام بگیر درمدّت زامنی که ما انجام میدیم

What lovers do کاری که عاشقان انجام می دهند

It matters how this ends این مهمه که چجوری تموم میشه

'Cause what if I never love again? چون چی اگه من دوباره عشق نورزم؟

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background