تصویر آهنگ Har Roozeh Hafteh از Abbas Ghaderi

متن آهنگ Har Roozeh Hafteh از Abbas Ghaderi

آلبوم: Rose Flower

👁 ٧٥عاشق کشی و اگر نداشتی

از جور و جفا خبر نداشتی

از خوبی رقیب تو شهر نداشتی

قربونت برم هر روز هفته

عاشق کشی تو به کی رفته

قربونت برم هر روز هفته

عاشق کشی تو به کی رفته

آه اگه کم فکر ناز بودی چه خوب بود

یار عاشق نواز بودی چه خوب بود

با من که از دل و جون تو رو می خوام

مهربون و به ساز بودی چه خوب بود

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

قربونت برم هر روز هفته

عاشق کشی تو به کی رفته

قربونت برم هر روز هفته

عاشق کشی تو به کی رفته

اگه دست غروب هر جا با تو نبود

بخدا مثل توتوی دنیا نبود

اگه دست غروب هر جا با تو نبود

به خدا مثل تو توی دنیا نبود

قربونت برم هر روز هفته

عاشق کشی تو به کی رفته

متن آهنگ Har Roozeh Hafteh از Abbas Ghaderi

قربونت برم هر روز هفته

عاشق کشی تو به کی رفته

عاشق کشی و اگر نداشتیاز جور و جفا خبر نداشتی

از خوبی رقیب تو شهر نداشتی

قربونت برم هر روز هفته

عاشق کشی تو به کی رفته

قربونت برم هر روز هفته

عاشق کشی تو به کی رفته

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background