تصویر آهنگ Avaz Geleh Nadareh از Abbas Ghaderi

متن آهنگ Avaz Geleh Nadareh از Abbas Ghaderi

آلبوم: Rose Flower

👁 ٤٣می دونی می خوام دل از تو بر گیرم

آشیونی بر بام دگر گیرم

دل ز غم هایت دیگه رها سازم

برم و چون تو یار دگر گیرم

من چقدر گفتم بهت ای آروم جونم

نشو پیش چشم من جومه رقیبونم

من چقدر گفتم بهت ای آروم جونم

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نشو پیش چشم من جومه رقیبونم

یادته گفتی به من این رسم کاره ، یادته

عاشق باید غم و خونشون بیاره

یادته گفتی به من این رسم کاره

عاشق باید غم و خونشون بیاره

چیزی که عوض داره گله نداره ، ولله

چیزی که عوض داره گله نداره

روزی تو دیوونه میشی اسیره میخونه میشه

موهای تو سپید میشه همدم پیمونه میشی

همه ازت میشن جداتو میمونی و یاده ما

همه ازت میشن جداتو میمونی و یاده ما

متن آهنگ Avaz Geleh Nadareh از Abbas Ghaderi

میگی خدا رفته کجا،میگی خدا رفته کجا

آهان

می دونی می خوام دل از تو بر گیرمآشیونی بر بام دگر گیرم

دل ز غم هایت دیگه رها سازم

برم و چون تو یار دگر گیرم

من چقدر گفتم بهت ای آروم جونم

نشو پیش چشم من جومه رقیبونم

چیزی که عوض داره گله نداره ، ولله

چیزی که عوض داره گله نداره

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background