تصویر آهنگ Renegade از Aaryan Shah

دانلود + متن + ترجمه آهنگ Renegade از Aaryan Shah

آلبوم: Renegade

👁 ٤٠٢٧١
امتیاز ٨.٣ از ٨٠ نظرKeep your hands right there دست هایت را همانجا نگه دار

I popped two more, she's in my mind somewhere دوتا دیگه رو زدم، اون یه جایی تو ذهنم هست

Won't let my mind go there نمیذارم ذهنم بره اونجا

I took too much, don't let me drive nowhere, oh من زیاد گرفتم، نذار رانندگی کنم، آه

Keep your eyes on mine چشماتو به چشمام نگه دار

And if you want I'll tell you lies و اگه بخوای بهت دروغ میگم

دانلود آهنگ Renegade از Aaryan Shah

Tell you I'm yours for life بهت ميگم من مادام العمر مال تو هستم

And tell your friend she's next in line و به دوستت بگو که او در صف بعدی است

Ohh, should've listened to them اوه، باید به آنها گوش می دادم

Ohh, don't you know what I am? نمیدونی من چیم؟

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

Ohh, didn't you listen to them? بهشون گوش ندادی؟

Ohh, don't you know what I am? نمیدونی من چیم؟

Keep the drugs real close داروها را نزدیک نگه دارید

One more line before I overdose قبل از مصرف بیش از حد یک خط دیگر

And no one ever knows و هیچ کس هرگز نمی داند

She's on my mind when I'm on yours او در ذهن من است وقتی من در ذهن شما هستم

I'm not *** for games من برای بازی اینجا نیستم

I told you what it is, you chose to stay بهت گفتم چیه، تو انتخاب کردی بمونی

Baby, you chose the pain عزیزم تو درد کشیدنو انتخاب کردی

متن آهنگ Renegade از Aaryan Shah

Cause you don't know me, you just know my name چون منو نمیشناسی و فقط اسممو میدونی

Ohh, should've listened to them اوه، باید به آنها گوش می دادمOhh, don't you know what I am? نمیدونی من چیم؟

Ohh, didn't you listen to them? بهشون گوش ندادی؟

Ohh, don't you know what I am? نمیدونی من چیم؟

Ooh, Ooh اوه،اوه

Ooh, Ooh اوه،اوه

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background