تصویر آهنگ U-Turn (Lili) از AaRON

دانلود + متن + ترجمه آهنگ U-Turn (Lili) از AaRON

👁 ٥٧١٨
امتیاز ٩.٢ از ٦ نظرLili, لیلی،

Take another walk out of your fake world پاتو از دنیای خیالیت بیرون بزار

Please put all the drugs out of your hand لطفا همه ی اون مواد رو از دستت کنار بزار

You'll see that you can breath without not back up میبینی که میتونی بدون پشتیبان نفس بکشی

So much stuff you got to understand چیز های زیادی هست که باید بفهمی

For every step in any walk برای هر قدم تو هر راهی

Any town of any thought هر شهری توی هر رویا

دانلود آهنگ U-Turn (Lili) از AaRON

I'll be your guide من راهنمایت خواهم بود

For every street of any scene برای هر خیابان در هر صحنه ای

Any place you've never been هر جایی که تا حالا نبودی

I'll be your guide من راهنمایت خواهم بود

Lili, لیلی،

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

You know there's still a place for people like us میدونی که هنوز جایی برای آدم هایی مثل ما وجود داره

The same blood runs in every hand خون یکسانی در همه ی ما جریان داره

You see it's not the wings that make the angel میبینی این بال ها نیستن که فرشته رو میسازن

Just have to move the bats out of your head فقط باید خفاش ها رو از ذهنت خارج کنی

For every step in any walk برای هر قدم تو هر راهی

Any town of any thought هر شهری توی هر رویا

I'll be your guide من راهنمایت خواهم بود

For every street of any scene برای هر خیابان در هر صحنه ای

Any place you've never been هر جایی که تا حالا نبودی

I'll be your guide من راهنمایت خواهم بود

Lili, لیلی،

Easy as a kiss we'll find an answer آسان مثل یک بوسه ما جوابی خواهیم یافت

متن آهنگ U-Turn (Lili) از AaRON

Put all your fears back in the shade همه ترس هایت را در سایه به جا بزار

Don't become a ghost without no colour تبدیل به روحی بدون رنگ نشو

Cause you're the best paint life ever made چون تو بهترین طرحی هستی که زندگی تا حالا رسم کردهFor every step in any walk برای هر قدم تو هر راهی

Any town of any thought هر شهری توی هر رویا

I'll be your guide من راهنمایت خواهم بود

For every street of any scene برای هر خیابان در هر صحنه ای

Any place you've never been هر جایی که تا حالا نبودی

I'll be your guide من راهنمایت خواهم بود

(musique de fin) (پایان آهنگ)

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background