متن و ترجمه آهنگ Passive (radio edit) از A Perfect Circle

👁 ٨٤٢"Dead as dead can be," my doctor tells me translate

But I just can't believe him, ever the optimistic one translate

I'm sure of your ability to become my perfect enemy translate

Wake up and face me بلند شو و با من روبه رو شو

Don't play dead 'cause maybe ادای مرده ها رو در نیار به خاطر اینکه ممکنه

Someday I will walk away and say translate

"You disappoint me", maybe you're better off this way translate

Leaning over you here, cold and catatonic translate

I catch a brief reflection of what you could and might have been translate

It's your right and your ability to become my perfect enemy translate

Wake up (we'll catch you) and face me (come on now) translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

Don't play dead (don't play dead) 'cause maybe (because maybe) translate

Someday I will (someday I'll) walk away and say translate

"You disappoint me", maybe you're better off this way translate

Maybe you're better off this way translate

Maybe you're better off this way translate

Maybe you're better off this way translate

You're better off this, you're better off this translate

Maybe you're better off translate

Wake up (why can't you?) and face me (come on now) translate

Don't play dead (don't play dead) 'cause maybe (because maybe) translate

Someday I will (someday I'll) walk away and say translate

متن آهنگ Passive (radio edit) از A Perfect Circle

"You *** disappoint me", maybe you're better off this way translate

Go ahead and play dead translate

I know that you can hear this translateGo ahead and play dead translate

Why can't you turn and face me? translate

Why can't you turn and face me? translate

Why can't you turn and face me? translate

Why can't you turn and face me? translate

You *** disappoint me translate

Passive aggressive bullshit translate

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background