تصویر آهنگ مال من شدی از ۲۵ باند

دانلود + متن آهنگ مال من شدی از ۲۵ باند

آلبوم: 4

Male Man Shodi

👁 ٤١٨همیشه بوی خوب میده بدنت

دوست ندارم حتی واسه شوخی بزنمت

می دونم اینو که توهم مثله منی

ولی اگه یه بار دیگه گاز بگیری می زنم

همه می دونن که ماها مال همیم

وقتی هم رو داریم نمی خوریم زمین

آره هانی همین نشستم تو کمین

که وقتی کسی نیس بیا یو لبامو بکنی

وقتی کنار همیم حال جفتمون خوبه

زندگی می کنیم به امید فردا

دانلود آهنگ مال من شدی از ۲۵ باند

وقتی کنار همیم حال جفتمون خوبه

دیگه مشکلی نداریم با غصه و دردا

می دونم اینو که مال من شدی

مال من شدی

می دونم اینو که مال من شدی

مال من شدی

بیبی (baby)

یه تخت خوشگل چند تا شاخه گل خشک بالاش

همون گلها که داریم خاطرات خوش باهاش

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

خاطرات خوش یعنی لحظه های باتو

بیدار موندن و خنده های تا صبح

هو هو هو بذار نور شمع باشه

بگو کوکوکو لباسای شب تابت

جون جون جون تو رو می خوام هرباره

بدو زود زود زود بیا بغلم آره

بغلم باشی دیگه فرق نداره نه

طرفای صبح یا که دم دمای شب

گرم باشه یا سرد برف باشه یا نه

بهت قول میدم همراتم تا تهش

همه چی مون رو قسمت می کنیم

واسه آینده های بهتر می دوییم

کنار همیم OK

نمیشه بی تو که

می دونم اینو که

می دونم اینو که مال من شدی

مال من شدی

می دونم اینو که مال من شدی

متن آهنگ مال من شدی از ۲۵ باند

مال من شدی

می دونم اینو که مال من شدی

می دونم اینو که مال من شدی

بیبی (baby)

می دونم اینو که مال من شدیمال من شدی

می دونم اینو که مال من شدی

مال من شدی

می دونم اینو که مال من شدی

می دونم اینو که مال من شدی

بیبی (baby)

هو هو هو بذار نور شمع باشه

بگو کوکوکو لباسای شب تابت

جون جون جون تو رو می خوام هرباره

بدو زود زود زود بیا بغلم آره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background