تصویر آهنگ چقد خوبه از ۲۵ باند

دانلود + متن آهنگ چقد خوبه از ۲۵ باند

آلبوم: 4

Cheghad Khoobe

👁 ٥٣٠
امتیاز ٨.٠ از ١ نظریوقتایی زمین میخورم عمدا

که تو دسته منو بگیری پاشم

میگم ناراحتم با اینکه خوبم

مگه میشه تو باشی خوش نباشم

تظاهر میکنم قلبم شکسته

که تو دستام و محکم تر بگیری

تو قلبت طوری جا خوش میکنم که

بگی از پیش من جایی نمیری

چقد خوبه تو دستامو میگیری که نیوفتم

دانلود آهنگ چقد خوبه از ۲۵ باند

چقد خوبه حرفایی که تو قلبم بود و گفتم

چقد خوبه نفس میکشی این لحظه کنارم

چقد خوبه میدونم یکی مثله تورو دارم میدونم یکی مثل تورو دارم

این زندگی هر جور بگذره اول آخر حرفم تویی

این زمین هر طور بگرده مقصد اول آخر قلب من قطعا تویی

بد میخوامت

اینقدر بیتابه

اینقدر میخوامت ک

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

ایتقدر بیتابه

این زندگی هر جور بگذره اول آخر حرفم تویی

این زمین هر طور بگرده مقصد اول آخر قلب من قطعا تویی

بد میخوامت

اینقدر بیتایه

اینقدر میخوانه ک

اینقدر بیتابه

بگو دوست دارم

هیچی تو دنیاش

بیاد مثه دوست دارم نباشه

تو باید تا ابد با من بخندی

که این دنیا بدهکارم نباشم

دوست دارم به اون اندازه ای که

شاید هر چی که میگم بس نباشه

گمونم واسه دوست داشتن تو

هزار تا قلب دیگه هم بس نباشه

چقد خوبه تو دستامو میگیری که نیوفتم

متن آهنگ چقد خوبه از ۲۵ باند

چقد خوبه حرفایی که تو قلبم بود و گفتم

چقد خوبه نفس میکشی این لحظه کنارم

چقد خوبه میدونم یکی مثله تورو دارم میدونم یکی مثل تورو دارم

این زندگی هر جور بگذره اول آخر حرفم تویی

این زمین هر طور بگرده مقصد اول و آخر قلب من قطعا توییاینقد میخوامت

اینقد بیتابه

اینقد میخوامت که

اینقد بیتابه

این زندگی هر جور بگذره اول آخر حرفم تویی

این زمین هر طور بگرده مقصد اول و آخر قلب من قطعا تویی

اینقد میخوامت

اینقد بیتابه

اینقد میخوامت ک

اینقد بیتابه

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

پخش / دانلود
نظرات
ارسال

بدون نظر
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background