تصویر آهنگ He Knows از 21:03

متن آهنگ He Knows از 21:03

آلبوم: Momentum

👁 ٥٩[کروس]

منو دیدی باید دَری توله

چون من جر دادم هرکی بوده

با کی میخوای جلومو بگیری؟

اره و اوره و شمسی کوره

ادا در نیار ادا در نیار

ادا در نیار ادا در نیار

ادا در نیار من خودمم داشی تو ادا در نیار

[ورس یک]

توو پایتخت گشتیم و رقیب ندیدیم (رقیب ندیدیم)

فرق داریم با این ندید پدیدا

از قدیم همینیم أ قدیم رئیسیم (أ قدیم رئیسیم)

مریض ترینیم میگن عجیب غریبی

ممکنه بد خواهام رگمو بزنن

توو همون تاک تیکن امیر کبیر

جیدال کوش؟ جیدال گُم شد

میگن رد داده جیدال خُل شد

با این کلمات خودشو خالی کرد

و بخودش اومد دید جیباش پُر شد

خز با یه خندم میشه

هر سالم داره خز تر میشه (هر سال)

میگه شاهه تاج داره چه فایده

خاج ، پایدار بیاد سر و ته میشه

[کروس]

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

منو دیدی باید دَری توله

چون من جر دادم هرکی بوده

با کی میخوای جلومو بگیری؟

اره و اوره و شمسی کوره

ادا در نیار ادا در نیار

ادا در نیار ادا در نیار

ادا در نیار من خودمم داشی تو ادا در نیار

[ورس دو]

هیپ هاپ هتلمونه توئم چتری انگار مدله موئه

با رون تُپلا میرم بیرون با استخونیا رو میبرم خونه

ولی شبیه تورو ندیدم جایی

همش دنبال پَکی ، صدی پنجاهی

رشدم نمیکنی یعنی در جایی

ما هیپ میدیم بیرون همش ته جنجالی

گُل چیه؟ دستت خیاره

برو سالاد درست کن که

مامان ویاره پولو بابات میاره

تو {نامفهوم} توویِ مالشی

با ما باشی مثل نشریه وامیشی

فِیکی صحنه سازی دلقک سیرکی

توو شهر بازی حتی شاه باشی

کیش میدم به تو پیچ میدمتو

پیش میرم جلو اینم رسمه بازی

متن آهنگ He Knows از 21:03

تو خوده اشتباه من خوده اژدها

آتیشت میزنم باشه اشتها

نقد میشه میلیونی با نوشته هام

وقتی توو شمرونم خونه ـَم با فرشته ها

راستی اون که واست گُندس

توو زیر زمین نه رپی واسم لقمه ـَس

لیبلم خورده قبلاً پای کاراشخودم آوردمش توو دست گُندس

یه نگاه دو نگاه چشم توو چشم قفلیا

مفت کاری میخوای برو پیش مفتیا

اگه نه که اینوری میای جیب پُر بیا

آخه توو پایتخت دیگه صادرات نمیدن

پولاتم نقد میخوام حساب صادرات نمیدن

همه حرفامم میگم بی مغلطه

وقتی توو خیابون هیچکس نی خلوته

[کروس]

منو دیدی باید دَری توله

چون من جر دادم هرکی بوده

با کی میخوای جلومو بگیری؟

اره و اوره و شمسی کوره

ادا در نیار ادا در نیار

ادا در نیار ادا در نیار

ادا در نیار من خودمم داشی تو ادا در نیار

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background