تصویر آهنگ Ostokhoon از 127

متن آهنگ Ostokhoon از 127

👁 ١٨٩مست به منبر اومد

شوکت به عنتر اومد

باد به غبغب اومد و

ماه برون نیومد

خر به مکتب اومد

گربه به مطبخ اومد

غلام به مرکب اومد و

آب ز آب نیومد

عاطل و باطل اومد

عروس با فاسق اومد

موش تو خزونه اومده و

شام به سر نیومد

کور به منظر اومد

لال به معوض اومد

خصم به سنگر اومد و

جام به لب براومد

این دست استخون نداره

میل پشت بوم نداره

نون خورده و جون نداره

بابا نداره نداره نداره

نه این دست استخون نداره

میل پشت بوم نداره

نون خورده و جون نداره

بابا نداره نداره نداره

download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

آتیش به خرمن اومد

بهار به بهمن اومد

شاخ به سر دراومد و

راه به سر نیومد

حیرون و ویرون اومد

زیره به کرمون اومد

سنگ ز گردون اومد و

این جام به سر نیومد

زهر به نکتار اومد

اجل به انظار اومد

دور به تکرار اومد

این عام به رحم نیومد

گدا با پورشه اومد

مطرب با نوحه اومد

شمر به توبه اومد

این قصه به سر نیومد

این دست استخون نداره

میل پشت بوم نداره

نون خورده و جون نداره

بابا نداره نداره نداره

نه این دست استخون نداره

میل پشت بوم نداره

نون خورده و جون نداره

بابا نداره نداره نداره

متن آهنگ Ostokhoon از 127

خان به ذلت اومد

رمال به منت اومد

جلاد به رقت اومد و

کار به سر نیومد

نقطه رو رحمت اومد

ترفه ز دلقک اومد

نمرود به جنت اومد وخاک به سر بر اومد

داف به حجله اومد

باز به دجله اومد

خمر به سرکه اومد

این جام به در نیومد

این عام به ره نیومد

این شام به سر نیومد

این دست استخون نداره

میل پشتب بوم نداره

نون خورده و جون نداره

بابا نداره نداره نداره

نه این دست استخون نداره

میل پشت بوم نداره

نون خورده و جون نداره

بابا نداره نداره نداره

download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

نظرات
ارسال

بدون نظر
شاید دوست داشته باشید
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارسال

ارسال
لغو
player background